ANK gelanceerd! De raket is zijn vlucht gestart

De Atlas Natuurlijk Kapitaal ging op 22 september officieel de lucht in.

25-09-2015 | 14:50

Foto bij ANK gelanceerd! De raket is zijn vlucht gestart

De inspirerende omgeving van het LEF Future Center in Utrecht droeg ongetwijfeld bij aan de geanimeerde sfeer. Maar dat was niet de enige reden dat er creativiteit, energie en openheid in de lucht hing. De inspiratie kwam ook van sprekers en deelnemers – alle aanwezigen waren doordrongen van de urgentie van een nieuwe omgang met ons natuurlijk kapitaal.

"Natuurlijk kapitaal is belangrijk, er goed mee omgaan ook. Daarvoor moet je weten wat er is en waar. Dat is waar de ANK voor is bedoeld. Ik hoop dat overheden, burgers en bedrijven in de toekomst veel gebruik zullen maken van de ANK."
Zo verwoordde Hannie Vlug, directeur Duurzaamheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het belang van de ANK.

Bruikbare info
Samen met Hannie Vlug, namen directeur-generaal van het RIVM André van der Zande en Vitens manager Jelle Hannema de opening voor hun rekening. Ze brachten verschillende onderwerpen ter sprake, zoals de verhouding van de ANK tot de Laan van de Leefomgeving, voorbeelden van de rol die natuurlijke bronnen en mechanismes spelen in verschillende sectoren, en de urgentie van een verduurzaming van het gebruik van natuurlijk kapitaal, ook in stedelijk gebied. Van der Zande: "Het gaat vaak om afwegingen. Economen weten heel goed hoe dat moet. Vanuit de ecologie willen we gelijkwaardige, transparante en voor mensen begrijpelijke afwegingstools gaan maken. Daar heb je een basis voor nodig, data, weten wat er is. De basis leggen we vandaag met de lancering van de ANK, maar de raket moet ook nog ergens naar toe. De cocreatie moet nu van start gaan, in nauwe samenwerking, dialoog en interactie. Met 140 kaarten is veel informatie beschikbaar, maar hoe staat het met de bruikbaarheid? Daar moeten we samen aan werken."

GO!
Vervolgens telde de volle zaal gezamenlijk af tot de climax: de lancering van de website met de symbolische druk op de knop. Na dit ‘GO!' kregen de aanwezigen goede wensen mee voor de rest van de dag: creativiteit en innovatiekracht (Vlug), de kracht en magie van de verbinding van al deze mensen bij elkaar (Van der Zande) en gezamenlijk inspiratie (Hannema).

Pitches
De middag stond verder in het teken van het intensieve werk in de werkateliers. Afsluitend presenteerden de ateliertrekkers de resultaten in korte pitches.

ANK gelanceerd! De raket is zijn vlucht gestart

De Atlas Natuurlijk Kapitaal ging op 22 september officieel de lucht in.

25-09-2015 | 14:50

Foto bij ANK gelanceerd! De raket is zijn vlucht gestart

De inspirerende omgeving van het LEF Future Center in Utrecht droeg ongetwijfeld bij aan de geanimeerde sfeer. Maar dat was niet de enige reden dat er creativiteit, energie en openheid in de lucht hing. De inspiratie kwam ook van sprekers en deelnemers – alle aanwezigen waren doordrongen van de urgentie van een nieuwe omgang met ons natuurlijk kapitaal.

"Natuurlijk kapitaal is belangrijk, er goed mee omgaan ook. Daarvoor moet je weten wat er is en waar. Dat is waar de ANK voor is bedoeld. Ik hoop dat overheden, burgers en bedrijven in de toekomst veel gebruik zullen maken van de ANK."
Zo verwoordde Hannie Vlug, directeur Duurzaamheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het belang van de ANK.

Bruikbare info
Samen met Hannie Vlug, namen directeur-generaal van het RIVM André van der Zande en Vitens manager Jelle Hannema de opening voor hun rekening. Ze brachten verschillende onderwerpen ter sprake, zoals de verhouding van de ANK tot de Laan van de Leefomgeving, voorbeelden van de rol die natuurlijke bronnen en mechanismes spelen in verschillende sectoren, en de urgentie van een verduurzaming van het gebruik van natuurlijk kapitaal, ook in stedelijk gebied. Van der Zande: "Het gaat vaak om afwegingen. Economen weten heel goed hoe dat moet. Vanuit de ecologie willen we gelijkwaardige, transparante en voor mensen begrijpelijke afwegingstools gaan maken. Daar heb je een basis voor nodig, data, weten wat er is. De basis leggen we vandaag met de lancering van de ANK, maar de raket moet ook nog ergens naar toe. De cocreatie moet nu van start gaan, in nauwe samenwerking, dialoog en interactie. Met 140 kaarten is veel informatie beschikbaar, maar hoe staat het met de bruikbaarheid? Daar moeten we samen aan werken."

GO!
Vervolgens telde de volle zaal gezamenlijk af tot de climax: de lancering van de website met de symbolische druk op de knop. Na dit ‘GO!' kregen de aanwezigen goede wensen mee voor de rest van de dag: creativiteit en innovatiekracht (Vlug), de kracht en magie van de verbinding van al deze mensen bij elkaar (Van der Zande) en gezamenlijk inspiratie (Hannema).

Pitches
De middag stond verder in het teken van het intensieve werk in de werkateliers. Afsluitend presenteerden de ateliertrekkers de resultaten in korte pitches.