Nieuwsbrief Atlas Natuurlijk Kapitaal

Nummer 16, april 2017

De Atlas Natuurlijk Kapitaal is dé nationale verzamelplaats van digitale kaarten over de natuurlijke rijkdommen van Nederland. U vindt er ook actuele informatie en inspirerende ideeën over hoe u ons natuurlijk kapitaal duurzaam kunt gebruiken. Stip op de horizon: waardering van ecosysteemdiensten.

Lustrumconferentie atlassen

Kom op 18 mei naar de Lustrumconferentie van de Atlassen (ALO, ANK, NEA) en ontmoet oude bekenden en  nieuwe gezichten, en stel u op de hoogte van alle trends en ontwikkelingen op het gebied van de Omgevingswet, Informatiehuizen, geodata en visualisaties. Duik in de wereld die Atlas heet!

BUNK: Rijkswaterstaat en tripleP

Stel je voor: vangrails, lantaarnpalen, informatieborden en ander straatmeubilair: allemaal biobased. Een openbaar toilet dat doorspoelt met regenwater en het afvalwater gezuiverd loost. Bijvriendelijke lantaarnpaalbeschermers en ledverlichting langs de weg. De Business Unit Natuurlijk Kapitaal (BUNK) van Rijkswaterstaat werkt eraan.

TEEBstad wordt onderdeel van de ANK

De website ‘www.TEEBstad.nl' komt deze zomer beschikbaar als onderdeel van de Atlas Natuurlijk Kapitaal. TEEB staat voor The Economics of Ecosystems and Biodiversity, een wereldwijd initiatief om de waarde van de natuur zichtbaar te maken bij besluitvorming.

Nieuwe kaarten op de Atlas Natuurlijk Kapitaal

Hoe groen is uw buurt? Sinds kort kunt u alle bomen, struiken en lage vegetatie in Nederland zien op Atlas Natuurlijk Kapitaal. Ontdek ook de drie nieuwe kaarten over bestuiving en verkoeling in de stad.

Rooftop Revolution

Rooftop Revolution is een crowdfunding- en crowdsourcingplatform dat u op weg helpt als u een groendak wilt. De website zet de (technische) mogelijkheden op een rijtje en geeft een stappenplan met onder andere een handige tool om de kosten en de financiering te berekenen. Een mooi nieuw praktijkvoorbeeld is te vinden op ANK.

Omgevingswet biedt weinig regels voor natuurlijk kapitaal

De Omgevingswet regelt het beheer van natuurlijk kapitaal niet expliciet. Wel biedt deze wet overheden de mogelijkheid om aandacht te besteden aan natuurlijk kapitaal. Decentrale overheden kunnen doelen om het natuurlijk kapitaal te beschermen het beste in de omgevingsvisie opnemen. Dat concludeert het RIVM in dit rapport.

Europa en ecosysteemdiensten

De Europese werkgroep Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services (MAES) had op 16 maart een werkbijeenkomst in Brussel. De voortgang van de MAES-projecten werd besproken. Heel langzaam krijgt het meenemen van ecosysteemdiensten in de beleidspraktijk concreet vorm.

 

Agenda

2-4 mei

Nature and society: synergies, conflicts, trade-offs (Gent)

Vanuit verschillende disciplines wil de internationale conferentie bijdragen aan een beter begrip van conflicten in de relatie mens-natuur, en zoeken naar praktische oplossingen die leiden tot duurzamere relaties.

18 mei

Lustrumconferentie van de Atlassen (ANK, ALO, NEA)

Locatie: Van Nelle Fabriek, Rotterdam

26-30 juni

Aquaconsoil (Lyon)

Met een presentatie door het ANK-team over natuurlijk kapitaal  van de bodem in agrarisch gebied en de  ANK

27-29 juni

Biodiversity and Health
in the Face of Climate Change
Challenges
(Bonn)

European Network of Heads of Nature Conservation Agencies (ENCA)
/German Federal Agency for Nature Conservation (BfN)

 

Volg ons op:

 

 

Als u de nieuwsbrief per e-mail wilt ontvangen kunt u zich opgeven via het contactformulier.

Foto's: Nationale beeldbank, diversen