Nieuwsbrief Atlas Natuurlijk Kapitaal

Nummer 18, juni 2017

De Atlas Natuurlijk Kapitaal is dé nationale verzamelplaats van digitale kaarten over de natuurlijke rijkdommen van Nederland. U vindt er ook actuele informatie en inspirerende ideeën over hoe u ons natuurlijk kapitaal duurzaam kunt gebruiken. Stip op de horizon: waardering van ecosysteemdiensten.

Verslag en presentaties lustrumconferentie

De tiende verjaardag van de Atlassen was een waar feestje, mét inhoud. Het verslag en de presentaties van de lustrumconferentie, voor zover beschikbaar gesteld, vindt u nu op de website.

Nieuwe kaarten drinkwaterwinning

Sinds kort bevat de ANK dertien nieuwe kaarten die een beeld geven van de ligging en de kwaliteit van drinkwaterwinlocaties (inclusief grondwaterbeschermingsgbieden en boringsvrije zones).

De markt op met duurzaam landgebruik

De inspanningen om te komen tot duurzaam landgebruik kunnen wel een extra zetje gebruiken. Het Verified Conservation Areas (VCA) register is zo'n zetje. Het register maakt inspanningen voor behoud en verbetering van de natuurlijke rijkdommen transparant en zichtbaar voor de buitenwereld. Tegelijk vormt het een netwerk voor het uitwisselen van kennis en ideeën.

Verkoeling in de stad

Steeds vaker krijgen steden gedurende de zomerperiode te maken met hittestress. Hittestress zorgt voor gezondheidsproblemen en verminderde arbeidsproductiviteit. Een nieuw praktijkvoorbeeld op de ANK schetst wat de gemeente Arnhem doet om de stad koel te houden. Een mogelijke maatregel is het aanleggen van groendaken – daarover vertelt het ANK-team tijdens de Schakeldag op 29 juni.

Volg ons op:

 

Als u de nieuwsbrief per e-mail wilt ontvangen kunt u zich opgeven via het contactformulier.

Foto's: Nationale beeldbank, diversen