Geslaagde lustrumconferentie

Het zou een feestje worden en het wérd een feestje; de tiende verjaardag van de Atlas is 18 mei uitbundig gevierd. De groei van de ‘Atlascommunity' was er goed aan af te lezen. Begonnen we ooit met een paar tiental bezoekers op ons jaarcongres, ditmaal togen ruim 250 geïnteresseerden naar de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. De workshopsessies zijn goed bezocht, er is veel van elkaar opgestoken en één van de grondleggers van de Atlas kreeg onverwacht de spotlights op zich gericht.

De aftrap van het evenement vond plaats door de dagvoorzitter: datajournalist Frédérik Ruys. "Als programmamaker en journalist ben ik blij met data van de Atlas," zo begon zijn verhaal. Daarna werden we door bijzondere datavisualisaties geleid, waaronder die van het doorbreken van dijkring 13. Frédérik gaf vervolgens een aantal speciale gasten het woord.

Van eerste uur naar nieuwe bronhouders

Peter Torbijn, directeur Veiligheid en Risico's van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, memoreerde aan het ontstaan van de Atlas. "Eén van de eerste tragische aanleidingen voor het opstarten van de Atlas Leefomgeving, was de vuurwerkramp in Enschede. Men vroeg zich af hoe het toch mogelijk was dat zo'n bedrijf middenin een woonwijk stond." Er moest toegankelijkere informatie beschikbaar komen, waardoor een dergelijk groot ongeluk nooit meer zou kunnen plaatsvinden. Dat was nog geen gemakkelijke opgave. "Alle begin is moeilijk, gelukkig werden we als beleidsmakers geholpen door het Aarhus verdrag om milieu-informatie beschikbaar te stellen."

Gemma Smid, directeur Provincie Zuid-Holland, was de tweede speciale gast. Deze provincie is vanaf nu ook als kaartenleverancier (bronhouder) aangesloten bij de Atlas. "Datasets zijn prachtig, maar laten we ze vooral ook gebruiken om te ontmoeten en samen te bespreken."

Een tweede nieuwe bronhouder is de provincie Zeeland. Gedeputeerde Ben de Reu sprak over de problematiek van verzilting en ook over de kansen die het brengt. En natuurlijk had hij het over de kaarten. De eerste kaarten van Zeeland staan inmiddels op de Atlas. Kijk hiervoor onder het tabblad 'kaarten' en klik bij 'kaartlagen selecteren' op 'nieuwe kaarten'. Daar is een leuk aantal Zeeuwse kaarten te vinden, waaronder een habitattypenkaart, een  windmolenkaart en een kaart met zeehondentellingen.

De provincie Gelderland is al bronhouder vanaf het eerste uur. De gedeputeerde van deze provincie, Bea Schouten, friste ons geheugen op met een Atlas die Gelderland in 2004 lanceerde: Mijn Leefomgeving. Je kon daar ook al flink wat informatie op vinden en terecht meldde Bea: "Wij staan aan de start van vele van de Atlas-ontwikkelingen."

Keuzes, keuzes

Nog veel meer sprekers zijn aan het woord gekomen in de loop van de dag, plenair en in de workshops. Er waren zeven parallelle sessies in vier rondes. Open Data, informatiehuizen, virtual reality, Linked data, Omgevingswet, gezondheidsbevordering, waterinformatie, basisregistraties en nog veel meer. Er was genoeg te doen. Ondertussen was ook de nieuwe viewer live gegaan en in het clicklab kon iedereen binnenlopen om ermee te stoeien. De vele workshops maakten het kiezen wel lastig, hebben we van meerdere bezoekers gehoord. Dat is uiteraard een goed teken. Een sessie misgelopen of nog eentje terugkijken? Binnenkort komen alle presentaties ook op de Atlas te staan.

TEEBstad-tool

Eén van de sessies ging over de tool om baten van groen en water in een stedelijke omgeving te berekenen: de TEEBstad-tool. Dit rekeninstrument wordt binnenkort verbonden aan de Atlas Natuurlijk Kapitaal en geeft daarmee een extra mogelijkheid om groene maatregelen in geld uit te drukken. Sandra Boekhold van het RIVM, Stefan Verbunt van RVO en Henk Kuijpers van de gemeente Apeldoorn gaven toelichting op de TEEBstad-tool en leidden de aanwezigen rond in een praktijkcasus. Net als de meeste andere presentaties zaten ook hier de deelnemers in een knusse ‘opblaastent' en konden gemakkelijk vragen worden gesteld en een discussie op gang komen. Roy Remme, deelnemer:" Geld aan groen koppelen geeft altijd aanleiding tot interessante gedachtewisselingen. Ik was blij om te horen dat de gemeente Apeldoorn heil ziet in zowel een verbeterde TEEBstad-tool, als een breder aanbod aan kaarten over natuurlijk kapitaal in de Atlas Natuurlijk Kapitaal. Bovendien dachten de andere aanwezigen daar duidelijk hetzelfde over."

Tot slot

We kunnen terugkijken op een geslaagde jubileumdag. Aan het einde daarvan werd één van de grondleggers van de Atlassen nog even in het zonnetje gezet. De aanwezige improvisatiegroep had eerst gevraagd wie in de zaal al lang bij de Atlassen betrokken waren en vervolgens wie er eigenlijk wel een pluim verdiende. Voor haar hoefde het niet, maar Julie Tham werd op een stoel in het zonnetje gezet en kreeg een spontane aubade van de improvisatieacteurs. Geheel terecht, zij was de projectleider onder wiens toeziend oog de eerste versie van de Atlas Leefomgeving tot stand kwam.

Wij danken iedereen voor hun deelname. Wij hopen dat de community verder groeit en dat steeds meer mensen de Atlassen gaan gebruiken. Graag zien we jullie allemaal weer terug in 2018, bij onze elfde verjaardag!

Alle deelnemers bedankt!!

Frédérik Ruys met Peter Torbijn

Klikken in het Clicklab

Sessies volgen in de 'iglo's'

Lunch

Workshop sessie