Nummer 11, september 2016 

De Atlas Natuurlijk Kapitaal is dé nationale verzamelplaats van digitale kaarten over de natuurlijke rijkdommen van Nederland. U vindt er ook actuele informatie en inspirerende ideeën over hoe u ons natuurlijk kapitaal duurzaam kunt gebruiken. Stip op de horizon: waardering van ecosysteemdiensten.

Resultaten ANKquete

De ANKquete werd door 64 mensen ingevuld. Dank daarvoor!
De resultaten worden nog uitgewerkt. Duidelijk is al wel dat er behoefte is aan meer samenwerken in en meedenken over de
ANK. Een (digitale) samenwerkingsruimte gaat hiervoor de mogelijkheid bieden.

Studenten aan de slag met ANK

Milieukundestudenten van Avans Hogeschool onderzoeken het effect van maatregelen in en rond de Loonse en Drunense Duinen op de stikstofconcentratie in dit Natura2000-gebied. Daarvoor
leren ze onder andere om te gaan met de kaarten in de ANK en maken ze kennis met Europese modellering en monitoring van stikstof.

Green Deal stadsnatuur: de eerste hectares

Op 21 juni was er een bijeenkomst met lezingen en workshops
over de Green Deal ‘1.000 hectare nieuwe stedelijke natuur'.
Hoe krijg je dat samen voor elkaar: 1.000 hectare nieuw stedelijk groen? De eerste hectares komen eraan!

Omgevingswet en natuurlijk kapitaal

Regionale overheden denken al volop na over hoe ze de Omgevingswet gaan invoeren. Ecosysteemdiensten (ESD) en natuurlijk kapitaal (NK) kunnen een prominente rol spelen in de omgevingsvisies. Op 29 september buigt de Community of
Practice ESD/NK zich over dit onderwerp.

 

Natural Captains: bedrijfsresultaten met NK

Hoe kan duurzaam gebruik van de natuur samengaan met goede bedrijfsresultaten? Over de noodzaak van verandering is al veel gezegd. Over de vertaling naar succesvolle businesscases gaat
het op de internationale conferentie Natural Capital | Let's talk business! op 23-25 november.

Volg ons op:

 

 

Als u de nieuwsbrief per e-mail wilt ontvangen kunt u zich opgeven via het contactformulier.

Foto's: Nationale beeldbank, diversen

   

 

 

Nieuwsgierig naar de Atlas Natuurlijk Kapitaal? Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief