Werkatelier 1: Gebiedsontwikkeling

Kees Hendriks, Alterra

 

Hoe zetten we de waarde van natuur in voor duurzame (gebieds)ontwikkeling? De vernieuwende initiatieven van gemeentelijke en regionale planners, natuurbeschermers, ingenieurs en vele anderen worden steeds talrijker. De kunst is om partijen bij elkaar te brengen en samen door een groothoeklens te kijken.

 

Kijkend door zo'n lens krijg je een breder beeld. Kees Hendriks, onderzoeker Ecosysteemdiensten, was getroffen door ‘Zomergast' en landschapsarchitect Adriaan Geuze. Geuze toonde een fotocollage van de lelijke verrommeling langs de Nederlandse snelwegen, waar bedrijventerreinen zich aaneenrijgen in het landelijk gebied. "Zo werkt dat: alles gaat volgens de officiële procedures, en toch maakt het geheel niet gelukkig. We zouden vaker op een hoger schaalniveau naar onze wereld moeten kijken."

 

Wateroverlast

Zo'n strak nieuw bedrijfsgebouw staat nooit alleen in de wei. Een bedrijventerrein als geheel heeft effecten én mogelijkheden voor oplossingen die buiten beeld blijven op het niveau van individuele gebouwen. Bij verharding van grote oppervlakten wordt meer water afgevoerd, wat vraagt om omvangrijkere riolering – óf om meer groen en groendaken. Van zulke multifunctionele oplossingen hebben meer partijen profijt: de gemeente, het waterschap de betrokken bedrijven én de natuur.

 

Hendriks rekent op een veelkleurig publiek in het werkatelier. "Elkaar ontmoeten heeft het effect van de groothoeklens: je krijgt een breder blikveld. Dat genereert nieuwe ideeën. Samen komen we dan ook op het spoor welke informatie we nodig hebben en hoe de ANK daarin een rol kan spelen."