Werkatelier 3: Circulaire economie

Geanne van Arkel, Interface

 

"Voor het sluiten van kringlopen bij bedrijven moet je kijken naar lokale omstandigheden", zegt Geanne van Arkel, Head of Sustainable Development, bij tapijttegelfabrikant Interface. "We moeten andersom leren denken. Niet vanuit de vraag ‘wat heb ik nodig?', maar vanuit ‘wat is hier beschikbaar' en ‘wat kan ik daarmee'.

 

Duurzaam gebruik van natuurlijke bronnen betekent ook: verminderen van grondstoffenverbruik. Dat kan door ‘oude' grondstoffen opnieuw te gebruiken, of bijvoorbeeld door toepassingen te zoeken voor ‘afval'.

 

Interface gebruikt inmiddels opgeviste afgedankte visnetten in de tapijttegels, en produceert met biogas gemaakt van visafval. "En dat bermgras dat hier voor de deur gemaaid wordt en dat naar de afvalverbranding gaat, kunnen wij daar niet iets mee, bijvoorbeeld als verpakkingsmateriaal?" Biobased en biomimicry zijn de toverwoorden die tot slimme concepten kunnen leiden.

 

Kan de Atlas Natuurlijk Kapitaal een rol spelen als informatiebron?

Voor het ontdekken van nieuwe mogelijkheden zijn in elk geval nieuwe, onverwachte allianties nodig. Die ontstaan ongetwijfeld in dit inspirerende werkatelier, met deelnemers uit bedrijven, de natuursector en de banken.