Werkatelier 4: Waterbeheer

Dimmie Hendriks, Deltares

 

"Hoe kan natuurlijk kapitaal de samenwerking in het waterbeheer versterken?" Dat is de vraag die Dimmie Hendriks, hydroloog bij Deltares, stelt aan waterschappen, gemeenten, provincies en drinkwaterbedrijven.

 

In het werkatelier wachten de deelnemers onder andere drie pitches:

  1. Wat leveren ecosysteemdiensten de waterbeheerder op?
  2. Hoe kan de Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) helpen de samenwerking in het waterbeheer te intensiveren?
  3. Hoe kan de ANK gebruikt en verbeterd worden voor het invullen van Ecologische Sleutelfactor 9 (gebiedsproces) en natuurlijke waterberging?

 

Welke informatie zou de ANK kunnen bevatten? Wat is een werkbaar detail- en schaalniveau? En hoe brengen we die informatie bij elkaar? Er zijn ideeën:

De ANK kan wellicht de samenwerking ondersteunen in het project Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Voor natuurlijke waterberging bestaat behoefte aan informatie over de ruimte die er boven- en ondergronds is, en over technieken die beschikbaar zijn om deze ruimte beter te benutten.

Genoeg om samen over na te denken en ideeën uit te wisselen – en uit te werken!