Werkatelier 5: De prijs van natuurlijk kapitaal

Rob Maas, RIVM

 

"Hoe bepalen we de waarde van ons natuurlijk kapitaal?" Econoom Rob Maas noemt verschillende methoden, die elk hun voor- en nadelen hebben. "En", vraagt hij zich af, "praten we over geld, of kan het ook anders?"

 

Bekende methoden van waardebepaling zijn bijvoorbeeld: gebruikers rechtstreeks vragen wat ze voor een dienst/aspect over zouden hebben, bedragen afleiden uit door overheden genomen beslissingen, of de herstelkosten van natuur berekenen. "Al deze methoden leiden tot verschillende antwoorden, maar ze zetten in elk geval aan tot nadenken over de kernvraag: wat is het belang van natuur voor de samenleving en voor de economie?" Dat belang kan je mogelijk uitdrukken in geld, maar misschien kan het ook – of beter – in fysieke eenheden.

 

Er is al veel denkwerk en onderzoek verricht, o.a. in de internationale TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity)-studies, maar we zijn er nog lang niet. Wat voor informatie zouden economen graag via de ANK beschikbaar willen hebben? Zijn bijvoorbeeld kaarten van houtproductiegebieden of mogelijkheden voor CO2-opslag mogelijk? Wat voor informatie hebben we nodig om het gebruik van natuurlijk kapitaal te kunnen meewegen in het bepalen van onze welvaart?