Biomassa voor energie NK model

Ecosysteemdienst

Biomassa is de verzamelnaam van het organisch materiaal van planten en dieren. De landbouw produceert biomassa in de vorm van onder andere veevoer, gewasresten, stro en mest. De natuur brengt biomassa voort in de vorm van bijvoorbeeld hout en planten. Biomassa komt in onbewerkte vorm (boomstammen) voor, maar ook in bewerkte vorm (meubels of papier).

Biomassa wordt voor meerdere doelen gebruikt, zoals voor de bemesting van landbouwgronden, als grondstof voor industrie of voor energieopwekking. De energie die uit biomassa wordt gewonnen heet bio-energie, wat bruikbaar is als elektriciteit, warmte of gas. Energie uit biomassa wordt opgewekt door verbranding, vergassing of vergisting van de biomassa. Biomassa dat als voedsel voor de mens dient, wordt binnen ecosysteemdiensten geen biomassa genoemd, maar voedsel.

Kaarten van het NK-model

Van alle kaarten over biomassa voor energie op Atlas Natuurlijk Kapitaal zijn er vijf gebaseerd op het Natuurlijk Kapitaal model (NK-model). Door op de onderstaande kaarten te klikken kunt u ze bekijken in de kaartviewer.

  • Potentiële energie productie van gewassen
  • Potentiële energie productie van gecultiveerde grassen
  • Potentiële energie productie uit het bos
  • Actuele energie productie van gewassen
  • Actuele energie productie uit het bos

Technische documentatie

Een aantal kaarten binnen de ecosysteemdienst biomassa voor energie zijn ontwikkeld op basis van het Natuurlijk Kapitaal Model (NK-model). Het startpunt voor de modellering van deze kaarten is de methode van het Belgische natuurrapport 2014 (zie referentie). Vervolgens is het model aangepast aan de Nederlandse situatie.

De technische documentatie kunt u hier downloaden.

 

Referentie:
Van Kerckvoorde A., Van Reeth W. (2014). Hoofdstuk 14 – Ecosysteemdienst productie van energiegewassen. (INBO.R.2014.1987641). In Stevens, M. et al. (eds.), Natuurrapport - Toestand en trend van ecosystemen en ecosysteemdiensten in Vlaanderen. Technisch rapport. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.M.2014.1988582, Brussel.