Hout productie NK model

Ecosysteemdienst

De productie van hout biomassa levert meerdere ecosysteemdiensten. Eén van de voornaamste diensten is de productie van hout voor de bouw en meubelmakerij. De ecosysteemdienst houtproductie is gemodelleerd op ecosysteem parameters en functies zoals bodemstructuur, grondwaterpeil en filtratie in de bodem. Deze eigenschappen bepalen de biofysische geschiktheid voor houtproductie.

Kaarten van het NK-model

Van alle kaarten over houtproductie op Atlas Natuurlijk Kapitaal zijn er vier gebaseerd op het Natuurlijk Kapitaal model (NK-model). Door op de onderstaande kaarten te klikken kunt u ze bekijken in de kaartviewer.  

Technische documentatie

Een aantal kaarten binnen de ecosysteemdienst houtproductie zijn ontwikkeld op basis van het Natuurlijk Kapitaal Model (NK-model). Het startpunt voor de modellering van deze kaarten is de methode van het Belgische natuurrapport 2014 (zie referentie). Vervolgens is het model aangepast aan de Nederlandse situatie.

De technische documentatie kunt u hier downloaden.  

 

Referentie:
Vandekerkhove K., De Keersmaeker L., Demolder H., Esprit M., Thomaes A., Van Daele T., Van der Aa B. (2014). Hoofdstuk 13- Ecosysteemdienst houtproductie. (INBO.R.2014. 1993289). In Stevens, M. et al. (eds.), Natuurrapport - Toestand en trend van ecosystemen en ecosysteemdiensten in Vlaanderen. Technisch rapport. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.M.2014.
1988582, Brussel.