Koolstofvastlegging NK model

Ecosystemen kunnen een belangrijke rol spelen bij het vastleggen van broeikasgas (koolstofdioxide (CO2)) in de bodem en begroeiing als koolstof. Daarnaast reguleren ecosystemen de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer en leveren daarmee een bijdrage aan een meer stabiel klimaat. Bossen hebben bij het vastleggen van CO2 een vooraanstaande rol, omdat zij CO2 als koolstof vastleggen in het hout en daarmee een meerjarige voorraad aanleggen. In veengebieden is in het verleden een grote hoeveelheid koolstof vastgelegd. Dit kan als een in het verleden geleverde ecosysteemdienst worden beschouwd. Een deel van de veengebieden zijn sinds de middeleeuwen ontgonnen en drooggelegd en ook nu nog worden voor de landbouw de grondwaterpeilen actief verlaagd. Hierdoor oxideert (reactie op zuurstof) het veen waarbij veel CO2 vrijkomt.

Op de Atlas Natuurlijk Kapitaal staan vijf kaarten die gemaakt zijn aan de hand van het koolstofmodel van het Natuurlijk Kapitaal model (NK-model). Door op de onderstaande kaarten te klikken kunt u ze bekijken in de kaartviewer.

Het koolstofvastleggingsmodel is ontwikkeld in opdracht van het RIVM op basis van satellietbeelden en een ruimtelijk model voor netto primaire productie. Het rapport over de modelontwikkeling kunt u hier downloaden.