Kustbescherming NK model

Duinen, samen met stranden en slikken en kwelders, vormen een natuurlijke bescherming tegen stormvloeden en overstromingen vanuit de zee. Door de opwarming van het klimaat zullen meer hevige stormen voorkomen en zal het belang van deze duinen nog toenemen voor bescherming van het achterland.

De volgende kaart is gemaakt via het NK-model:

- Duinprofieloppervlakte

De technische documentatie voor de ESD kustbescherming met daarin de beschrijving van de input en output kaarten kan hier worden gedownload.