Voedsel - NK model

Ecosysteemdienst

Voedsel wordt geproduceerd door de landbouw, de visserij, aquacultuur, voedselbossen en moestuinen. Ook natuurgebieden kunnen (met beperkingen) voedsel leveren zoals wild, vis, paddestoelen, bessen en zeekraal. Het meeste voedsel in Nederland wordt geproduceerd door de landbouw. Voor NK model is daarom gekozen om voedsel productie te definiëren als de kwantiteit van voedsel gewassen die geproduceerd wordt in het agrarische gebied. 

De ecosysteemdienst voedsel productie is gemodelleerd op ecosysteem parameters en functies zoals bodemtype en grondwaterpeil.

Kaarten van het NK-model

Op basis van het Natuurlijk Kapitaal model zijn er voor vijf gewasgroepen kaarten gemaakt. De gewasgroepen zijn: Fruit, groenten, mais, gras en andere gewassen. Voor ieder gewastype zijn er kaarten gemaakt op basis van vijf indicatoren. Deze zijn de biofysische capaciteit voor voedselproductie, de potentiele capaciteit voor voedselproductie, de actuele voedselproductie en de economische waarde van voedselproductie met en zonder subsidies.

In totaal zijn er 20 kaarten beschikbaar. De data van deze kaarten kunt u opvragen door een verzoek te sturen naar atlasnatuurlijkkapitaal@rivm.nl

De volgende kaarten kunt u bekijken in de viewer:

Actuele productie

 

Waarde van actuele productie met subsidies

 

Waarde van actuele productie zonder subsidies

 

Potentiële productie

Technische documentatie

Een aantal kaarten binnen de ecosysteemdienst voedselproductie zijn ontwikkeld op basis van het Natuurlijk Kapitaal Model (NK-model). Het startpunt voor de modellering van deze kaarten is de methode van het Belgische natuurrapport 2014 (zie referentie). Vervolgens is het model aangepast aan de Nederlandse situatie.

De technische documentatie kunt u hier downloaden.

 

Referentie:
Van Gossum P., Danckaert, S., Spanhove, T., Wils, C. (2014). Hoofdstuk 11 - Ecosysteemdienst voedselproductie. (INBO.R.2014.1987588). In Stevens, M. et al. (eds.), Natuurrapport - Toestand en trend van ecosystemen en ecosysteemdiensten in Vlaanderen. Technisch rapport. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.M.2014.1988582, Brussel.