Omgevingswet en natuurlijk kapitaal

Regionale overheden denken al volop na over hoe ze de Omgevingswet gaan invoeren. Ecosysteemdiensten (ESD) en natuurlijk kapitaal (NK) kunnen een prominente rol spelen in de omgevingsvisies. Op 29 september buigt de Community of Practice ESD/NK zich over dit onderwerp.

Zoals het er nu naar uitziet, treedt de Omgevingswet in 2019 in werking. Een van de nieuwe instrumenten in de wet is de omgevingsvisie – zeg maar het nieuwe structuurplan, vast te stellen door gemeente, provincie of Rijk.

De invoering van de Omgevingswet is een gecompliceerd traject, waar regionale overheden (gemeentes, provincies en waterschappen) al volop aan werken. Hier en daar zijn de eerste praktische ervaringen opgedaan met het opstellen van een omgevingsvisie. De concepten ‘ecosysteemdienst' en ‘natuurlijk kapitaal' kunnen hierbij een belangrijke ondersteunende rol spelen.

De Community of Practice (CoP) Ecosysteemdiensten/Natuurlijk kapitaal organiseert een bijeenkomst in Utrecht over wat de ESD- en NK-concepten kunnen betekenen na invoering van de Omgevingswet, bijvoorbeeld bij het opstellen van de Omgevingsvisie. Vragen die aan de orde komen:

  1. Hoe helpen ESD/NK bij het opstellen van de omgevingsvisie?
  2. Wat is er nodig om die potentie te promoten en te versterken?
  3. Welke rol kan de CoP hierbij spelen?

 

Datum: 29 september

Meer informatie over programma
Aanmelden kan bij wim.vande.meerendonk@rws.nl. De capaciteit van de zaal is begrensd op ca. 50 mensen, dus meld je tijdig aan als je zeker wilt zijn van deelname!