In het kort

Wat is er te zien?

De kaart geeft de oogstbare hoeveelheid biomassa (ton) buiten het bos weer in de vorm van stamhout voor alle Nederlandse gemeenten. Bij de oogst wordt uitgegaan van een niveau dat over langere periode is vol te houden wat globaal inhoud dat er niet meer geoogst wordt dan er jaarlijks bijgroeit.

Wat is de waarde?

De kaart geeft inzicht in de geografische spreiding van hoeveelheden stamhout in Nederland. Producenten en houtverwerkende bedrijven kunnen deze informatie gebruiken voor hun bedrijfsvoering en strategische planning.

Voor wie is dit belangrijk?

Biomassa als stamhout kan worden gebruikt voor o.a. zaaghout, papier, pulp. De informatie is van belang voor eigenaren, producenten en gebruikers van stamhout buiten bos zoals gemeenten, waterschappen beherende organisaties en voor de houtverwerkende industrie, en de energiesector.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Alterra, Wageningen UR. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.