In het kort

De landbouw maakt gebruik van (agrarische) ecosystemen om voedsel te produceren zoals graan, groenten en om gewassen te kweken die ten goede komen aan vee, zoals gras en mais. Een combinatie van natuurlijke processen, veelal gerelateerd aan de bodem, draagt bij aan de groei van gewassen. Bodems zijn in verschillende mate geschikt voor verschillende gewassen. Bodems die zeer geschikt zijn voor akkergewassen kunnen bijvoorbeeld veel minder geschikt zijn om groenten op te verbouwen.

Van belang voor: agrariërs, beleidsmedewerkers landelijk gebied.

Over de kaart

Deze kaart geeft weer hoe goed akkerbouwgewassen potentieel groeien op elke locatie in Nederland, op basis van bodemeigenschappen. De kaart geeft op een relatieve schaal van 0% (locatie ongeschikt voor akkerbouwgewassen) tot 100% (maximale groei van akkerbouwgewassen) weer hoeveel productie er op een locatie potentieel gehaald kan worden. Deze kaart laat zien in welke gebieden potentieel de hoogste opbrengst van akkerbouwgewassen geteeld kan worden, en welke gebieden minder geschikt zijn voor de productie van akkerbouwgewassen. Aan de hand van deze kaart kan worden afgewogen of akkerbouwgewassen in een bepaald gebied geteeld kunnen worden, op basis van bodemeigenschappen.

Meer weten?

Voor meer informatie over deze kaart:

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.