In het kort

Deze kaart geeft voor elke cel de kans (in %) weer dat deze cel bezocht wordt door bestuivers. Deze kans is bepaald op basis van de vliegafstand van bestuivers rondom geschikte habitatten.

Wat is de waarde?

De kaart geeft een beeld van de ruimtelijke spreiding en het bereik van potentieel aanwezige bestuivers.

Voor wie is dit belangrijk?

De kaart bevat relevante informatie voor het telen van gewassen met een hoge afhankelijkheid van bestuivers voor landbouwers en beleidsmakers.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.