In het kort

Deze kaart is een weergave van het potentieel aan biogas in GJ/(ha.jaar) dat uit GFT (groete, fruit en tuinafval) geproduceerd kan worden per gemeente. Restwarmte uit reststromen (biomassa) is een duurzame energiebron. Deze en andere potentiekaarten worden onder meer gebruikt in de WarmteAtlas. De WarmteAtlas maakt de warmtevraag en het warmteaanbod inzichtelijk.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.