In het kort

Deze dataset toont het potentieel aan biogas in GJ/(ha.jaar) dat uit vloeibare mest geproduceerd kan worden. Restwarmte uit reststromen (biomassa) is een duurzame energiebron. Deze potentiekaart voor reststromen geeft het potentieel aan biogas dat uit vloeibare mest geproduceerd kan worden weer per gemeente. Deze en andere potentiekaarten worden onder meer gebruikt in de WarmteAtlas. De WarmteAtlas maakt de warmtevraag en het warmteaanbod inzichtelijk. 

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.