In het kort

Deze dataset toont het huishoudelijk hout en snoeiafval per oppervlak per gemeente in GJ/(ha.jaar). Restwarmte uit reststromen (biomassa) is een duurzame energiebron. Deze potentiekaart geeft inzicht in het aanbod van huishoudelijk hout en snoeiafval dat voor energieproductie kan worden gebruikt. Deze en andere potentiekaarten worden onder meer gebruikt in de WarmteAtlas. De WarmteAtlas maakt de warmtevraag en het warmteaanbod inzichtelijk. 

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.