In het kort 

Deze kaart geeft voor elke cel (10X10m) weer hoeveel het huidige landgebruik bijdraagt aan het reguleren van het erosierisico. Dit wordt berekend door het verschil te nemen tussen de potentiële erosiegevoeligheid (indien landgebruik akker zou zijn) en de actuele erosiegevoeligheid (huidig landgebruik). De kaart geeft een beeld van welk landgebruik bijdraagt aan het verminderen van het erosierisico en waar nog maatregelen genomen kunnen worden. Ook geeft het een beeld waar planners moeten oppassen om het landgebruik te wijzigen.

Over de kaart

Deze kaart geeft voor elke cel (10X10m) weer hoeveel het huidige landgebruik bijdraagt aan het reguleren van het erosierisico. Dit wordt berekend door het verschil te nemen tussen de potentiële erosiegevoeligheid (indien landgebruik akker zou zijn) en de actuele erosiegevoeligheid (huidig landgebruik). Dit is weergegeven in een score. Hoe hoger, hoe beter de erosie beperkt kan worden.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.