In het kort

Wat ziet u?

De robuustheid van de bodem voor milieustress en het vermogen tot herstel en aanpassing aan veranderend bodemgebruik, op basis van een samengestelde indicatorenset.

Wat is de waarde

Een robuuste bodem vergt minder onderhoud en beheer, en is multi-inzetbaar, ook voor een ander bodemgebruik.

Belangrijk voor

De overgang van landbouw naar natuur ern voor het bodembeheer in de bebouwde omgeving.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.