In het kort

Wat ziet u?

Op de kaart is de staande houtvoorraad (m3) van het Nederlandse bos weergegeven op gemeentelijk niveau.

Wat is de waarde?

De kaart geeft aan hoe groot de houtvoorraad is en de spreiding daarin op gemeentelijk niveau. De kaart geeft inzicht in de hoeveelheid aanwezig hout/biomassa in het bos en indirect ook in de hoeveelheid bos.

Voor wie is dit van belang?

De kaart is van belang voor boseigenaren en -beheerders, houtverwerkende industrie, houthandel en energiesector.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Alterra, Wageningen UR. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.