Themamaand Future Food & Health

In 2050 moeten we anderhalf keer zoveel voedsel produceren als nu, om 9 miljard monden te kunnen voeden. En 70% van al dat voedsel is in de steden nodig: constante aanvoer is noodzakelijk. Hoe kunnen bedrijven duurzaam aan deze uitdagingen bijdragen?

Volgens DuurzaamBedrijfsleven Media, dat in de maand november volop aandacht besteed aan het thema ‘Future Food & Health', tekenen zich vijf trends af rond de toekomstige voedselvoorziening:

 1. innovatieve voedselproductie, met precisielandbouw en nieuwe
       teelt- en verwerkingstechnologieën;
 2. het geproduceerde voedsel beter benutten, door verspilling te
       voorkomen en door de houdbaarheid te verbeteren;
 3. gezondheid bevorderen door gezond voedsel en bewustwording
       (bijvoorbeeld voorlichting en stadslandbouw);
 4. bedrijfsleven als voorloper, niet alleen inspelen op wensen van de
        consument;
 5. rol van Nederland: meer lokale teelt, en kennis en innovatie
       exporteren.

Meer informatie en volop artikelen over dit thema bij DuurzaamBedrijfsleven