In het kort

Deze dataset toont het totaal potentieel aan houtachtige biomassa per oppervlakte land binnen een gemeente in GJ/(ha.jaar).Restwarmte uit reststromen (biomassa) is een duurzame energiebron. Deze potentiekaart voor reststromen geeft het totaal potentieel aan houtachtige biomassa weer per oppervlakte land binnen een gemeente in GJ/(ha.jaar). Deze en andere potentiekaarten worden onder meer gebruikt in de WarmteAtlas. De WarmteAtlas maakt de warmtevraag en het warmteaanbod inzichtelijk.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.