In het kort

In deze kaart worden de grote transportleidingen voor drinkwater weergegeven. Deze leidingen worden gebruikt om onbehandeld water van de productielocatie naar de zuivering te transporteren. Na zuivering wordt het drinkwater via het distributienet naar de huishoudens getransporteerd.

Over de kaart

De informatie is afkomstig van de waterbedrijven en is opgesteld in 2003 en is in 2012 voor het laatst geactualiseerd.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.