In het kort

De kaart laat het internationale verkeersscheidingsstelsel voor de scheepvaart zien op het Nederlandse Continentaal Plat (NCP) als onderdeel van de functie van water in de voorziening van transport. Het NCP behoort tot de drukst bevaren zee├źn ter wereld. Nederland is als handelsnatie afhankelijk van het vervoer van goederen. Het belangrijkste deel hiervan vindt plaats via vaarwegen en over de Noordzee. De Noordzee is een belangrijke schakel in scheepsroutes en dient als verbinding tussen Europa en de andere wereldmarkten. De zee en de binnenwateren maken transport mogelijk op een grootschalige en relatieve goedkope manier. Over de Noordzee ligt een uitgebreid netwerk van internationale scheepvaartroutes en vaargeulen, het verkeersscheidingsstelsel, dat het scheepvaartverkeer in goede banen moet leiden.

Oorspronkelijk bedoelt ter vergroting van de veiligheid, dient het verkeersscheidingsstelsel ook als instrument voor de ruimtelijke ordening op zee en ter bescherming van het mariene milieu. Het verkeersscheidingsstelsel zorgt ervoor dat de schepen een optimale, veilige afstand kunnen bewaren tot elkaar, tot olie- en gasplatforms en tot andere objecten zoals windmolenparken. Tegengestelde verkeersstromen richting de havens worden gescheiden en grote tankers varen via de 'diepwaterroute', verder uit de kust. Recreatievaart mag deze route juist niet gebruiken.

Rijkswaterstaat houdt toezicht en begeleidt het verkeer op zee. Op zee kunnen conflicten met ander gebruik optreden zoals instelling van gebieden met een beschermende status, reservering van gebieden voor offshore energieopwekking, en olie en gas exploratie en productie.

Over de kaart

Doel van vervaardiging: Deze kaart is ontwikkeld(/beschikbaar gemaakt) ten behoeve van de Atlas Natuurlijk Kapitaal. De kaart kan gebruikt worden voor het signaleren van mogelijke conflictgebieden, zoals die met de ontwikkeling van windenergie op zee, olie en gas winning, en de instelling en beheer van beschermde gebieden en mariene parken. De kaart laat zien dat het internationale scheepvaartverkeer sterk gereguleerd is wat betreft de locatie waar dit plaats vindt. Er wordt een ruimteclaim op de zee gelegd die sommige andere activiteiten zoals offshore windparken en de winning van olie en gas uitsluit.

Toepassingsschaal: 1: 1000000.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Deltares. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.