In het kort

De kaart geeft de belangrijkste kranen van het hoofdwatersyteem weer. Dit zijn:

  • De punten water waar verdeeld wordt over het hoofdwatersysteem (sluizen, stuwen, en overlaten).
  • De punten waar water vanuit het hoofdwatersysteem het regionale systeem ingelaten wordt.
  • De punten waar water vanuit het regionale systeem op het hoofwatersysteem geloosd wordt.

Over de kaart

Deze kaart is onderdeel van de kaart onderdeel van gebruik en behoefte aan zoetwater voor diverse functies. Deze kaart kan dan ook niet los gezien worden van de overige kaarten die hiertoe behoren.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Deltares. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.