Steeds vaker krijgen steden gedurende de zomerperiode te maken met hittestress. Hittestress zorgt voor gezondheidsproblemen en verminderde arbeidsproductiviteit. Een nieuw praktijkvoorbeeld op de ANK schetst wat de gemeente Arnhem doet om de stad koel te houden. Een mogelijke maatregel is het aanleggen van groendaken – daarover vertelt het ANK-team tijdens de Schakeldag op 29 juni.

Nieuw praktijkvoorbeeld: Verkoeling van Arnhem

Onlangs is een nieuw praktijkvoorbeeld op de ANK geplaatst: Verkoeling van Arnhem. De Hitte-attentiekaart van Arnhem laat zien welke plekken in de stad gevoelig zijn voor zomerse hitte. De kaart combineert onder meer windrichting en windsnelheid met informatie over de stad zoals de hoogteverschillen, wijkopbouw en grondgebruik (verharding, water en groen). Grootste meerwaarde van de kaart is dat in één oogopslag duidelijk is waar het gemakkelijk (te) heet wordt en waar niet, en hoe dat komt.

Maatregelen Arnhem

Met de kaart op tafel beoordeelt de gemeente ruimtelijke plannen en neemt ze concrete maatregelen. Veel van de maatregelen verminderen niet alleen de hitte in stad, maar ook de wateroverlast bij stortbuien.

In de gebieden die gemakkelijk opwarmen, wordt ingezet op meer groen en water, minder verharding, ander materiaalgebruik, en beschaduwing. Ook wordt het ‘doorwaaien' door verkoelende winden van buiten de stad zoveel mogelijk in stand gehouden of versterkt.

Ook zorgt de gemeente dat de open gebieden (zoals de uiterwaarden) en de parken op de rand van de Veluwe open blijven, zodat die hun verkoelende effect op de stad behouden.

Sessie groendaken op Schakeldag

Samen met de gemeente Rotterdam heeft het ANK-team een methode ontwikkeld om potentiële baten van groene daken in kaart te brengen. Door de positieve effecten van groene daken te vertalen naar een indicatieve kostenbesparing kan een gemeente eenvoudiger beslissen voor welke daken vergroening zinvol is. De methode houdt rekening met de bouwtechnische aspecten van het dak en met de effecten van groen op onder andere geluid, luchtkwaliteit, waterberging en verfraaien van de openbare ruimte. Tijdens de jaarlijkse Schakeldag van Rijkswaterstaat vertelt het ANK-team onder de titel ‘Baten van groene daken op de kaart' over de resultaten van deze pilot met Rotterdam. De Schakeldag vindt plaats op 29 juni. Alle informatie vindt u op de website van Rijkswaterstaat.

Meer over groendaken

In Rotterdam verschijnen steeds meer groendaken. Alleen al de Erasmus Universiteit werkt aan 10.000 vierkante meter groendak op haar onderwijsgebouwen, en het Erasmus Medisch Centrum aan twee grote daktuinen van in totaal 3.000 vierkante meter. Ook Amsterdam is actief op de daken. Wilt u meer weten over groendaken, bekijkt u dan het Amsterdamse praktijkvoorbeeld Groendaken - Rooftop Revolution op de Atlas Natuurlijk Kapitaal.