Verslag EU ES conferentie Antwerpen

Van 19-23 september was het ANK-team aanwezig op de conferentie European Ecosystem Services in Antwerpen. Met als thema: 'Helping nature to help us' ging de conferentie met lezingen, workshops en excursies in op de rol die ecosysteemdiensten kunnen spelen in ons welzijn en in de bescherming van de natuur.

De conferentie trok ruim 600 deelnemers uit wetenschap, politiek en praktijk. Ze ontmoetten elkaar in lezingen, een informatiemarkt, workshops, wetenschappelijke sessies en excursies.

Tijdens de informatiemarkt konden mensen de ANK-website uitproberen. We kregen regelmatig complimentjes en men wilde graag weten of het concept ook toepasbaar is in andere landen (wat in principe het geval is).

Wereldcafé
In de vorm van een Wereldcafé gaf het ANK-team een interactieve workshop over hoe je ‘nature based solutions' kunt implementeren in besluitvorming voor het landelijk en stedelijk gebied. Een belangrijk onderwerp zo bleek, want een regelmatig gehoorde uitspraak tijdens de conferentie was dat er wel voldoende informatie en kennis beschikbaar is, maar dat het veelal ontbreekt aan integratie en verbinding met de praktijk. De deelnemers aan de workshop gaven hun kijk op welke problematiek er speelt in de aandachtsgebieden, wie de stakeholders zijn, welke informatie nodig is voor besluitvorming en hoe deze gepresenteerd moet worden.

Natuurexcursies

Behalve workshops en presentaties werden er op woensdagmiddag ook tal van excursies georganiseerd. Zo kon je naar Nationaal Park De Hoge Kempen, waar een oud mijngebied is omgetoverd tot natuurgebied, het estuariene natuurgebied Zwin, of het Verdronken land van Saeftinge, een land van slikken, platen en schorren doorsneden met geulen.

‘The Antwerp declaration'

Ecosysteemdiensten hebben volop wetenschappelijke belangstelling. Om prominenter op de politieke agenda's te komen en concrete veranderingen in de maatschappij te bereiken, heeft de conferentieorganisatie een intentieverklaring opgesteld, de ‘The Antwerp declaration'. De intentieverklaring bevat drie statements:

 1. We moeten herfocussen op de principes van duurzaamheid –
       Duurzaamheid heeft betrekking op de bekende trits: people, profit,
        planet (PPP). Dat betekent dat ook gelijkheid en sociale
        rechtvaardigheid aandacht verdienen in het ecosysteemdiensten-
       debat.
 2. Het begrip ‘waarde' verdient heroverweging – Om recht te doen aan
        alle mogelijke manieren waarop de natuur ons kan helpen moeten
        we deze op diverse manieren waarderen en niet alleen in geld
       uitdrukken.
 3. We gaan elkaar nog meer opzoeken – Om daadwerkelijk
       maatschappelijke effecten te bereiken is dialoog en het ontwikkelen
       van een gemeenschappelijk begrip essentieel. Meer samenwerking
       op verschillende niveaus en tussen disciplines is daarvoor onmisbaar.

     Op de ESP-site kunt u meer lezen en de intentieverklaring tekenen.

Uitgebreid verslag
Op de conferentie-website vindt u alvast de abstracts van alle sessies. Later zullen ook de presentaties (in pdf) beschikbaar komen.