ANK-partner: VITO

VITO heeft veel ervaring met het karteren van ecosysteemdiensten in Vlaanderen. VITO werkt samen met het ANK-team aan het verbeteren en toegankelijker maken van de ANK-kaarten.

VITO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het gebied van energie, leefmilieu, materialen en aardobservatie en is toonaangevend in Europa. De organisatie heeft onder andere uitgebreide ervaring opgebouwd in het karteren en waarderen van ecosysteemdiensten in Vlaanderen en werkt nu aan een vertaling van de Vlaamse systematiek en methoden naar de Nederlandse situatie.

Uniform en transparant

Op dit moment bevat de ANK kaarten die al beschikbaar waren bij diverse Nederlandse organisaties. Dit heeft tot gevolg dat indicatoren zijn opgenomen die niet altijd goed aansluiten bij de weer te geven ecosysteemdienst, dat kaarten vertrekken van andere basisgegevens (ander landgebruik, andere referentiejaren) en dat de resultaten niet altijd op dezelfde resolutie ter beschikking worden gesteld. Verder is niet altijd transparant weergegeven hoe de indicator wordt berekend.

VITO gebruikt voor alle ecosysteemdiensten dezelfde basiskaarten als uitgangspunt om indicatoren af te leiden die iets vertellen over het aanbod van een dienst, de actuele levering en het gebruik van een ecosysteemdienst. Voor het in kaart brengen van ‘houtproductie' bijvoorbeeld kan je de bodem als uitgangspunt nemen – op welke bodem groeien bomen het beste – maar bruikbaarder is wellicht een beeld van de potentiële en actuele levering van die bossen: hoeveel hout kan er jaarlijks geoogst worden en hoeveel hout wordt er effectief geoogst?

Zo kan de gebruiker duidelijk bekijken welke informatie en welke berekeningen gebruikt zijn. Bovendien zijn de kaarten gemakkelijk aanpasbaar door anderen op basis van nieuwe data of lokale kennis.