In het kort

De landbouw maakt gebruik van (agrarische) ecosystemen om voedsel te produceren zoals graan, groenten en om gewassen te kweken die ten goede komen aan vee, zoals gras en mais. Een combinatie van natuurlijke processen, veelal gerelateerd aan de bodem, draagt bij aan de groei van gewassen. Bodems zijn in verschillende mate geschikt voor verschillende gewassen. Bodems die zeer geschikt zijn voor akkergewassen kunnen bijvoorbeeld veel minder geschikt zijn om groenten op te verbouwen.
Van belang voor: agrariƫrs, beleidsmedewerkers landelijk gebied.

Over de kaart

Deze kaart geeft weer wat de waarde van de fruitproductie is als relevante landbouwsubsidies meegenomen worden. De kaart geeft de opbrengst van fruit in euro per hectare per jaar weer. De kaart is gebaseerd op de kaart Actuele productie van fruit, en boekhoudkundige gegevens over landbouwbedrijven.
Door landbouwsubsidies mee te nemen in de berekening vallen de opbrengsten hoger uit dan in de kaart "Waarde van actuele productie van fruit zonder subsidies".
Deze kaart is gebaseerd op gemodelleerde data, waardoor de uitkomsten kunnen verschillen met de daadwerkelijke opbrengst van een perceel.
Voor meer informatie over deze kaart:
- Uitleg van het model en de gebruikte data
- Technische documentatie
- Download van de kaart (15 MB; Geotiff bestand dat geopend kan worden met GIS software zoals QGis)

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.