In het kort

De landbouw maakt gebruik van (agrarische) ecosystemen om voedsel te produceren zoals graan, groenten en om gewassen te kweken die ten goede komen aan vee, zoals gras en mais. Een combinatie van natuurlijke processen, veelal gerelateerd aan de bodem, draagt bij aan de groei van gewassen. Bodems zijn in verschillende mate geschikt voor verschillende gewassen. Bodems die zeer geschikt zijn voor akkergewassen kunnen bijvoorbeeld veel minder geschikt zijn om groenten op te verbouwen.

Van belang voor: agrariërs, beleidsmedewerkers landelijk gebied.

Over de kaart

Deze kaart geeft weer wat de waarde van maïsproductie is als landbouwsubsidies niet meegenomen worden. De kaart geeft de opbrengst van maïs in euro per hectare per jaar weer. De kaart is gebaseerd op de kaart "Actuele productie van maïs", en boekhoudkundige gegevens over landbouwbedrijven. Door landbouwsubsidies niet mee te nemen in de berekening vallen de opbrengsten lager uit dan in de kaart "Waarde van actuele productie van maïs met subsidies".

Deze kaart is gebaseerd op gemodelleerde data, waardoor de uitkomsten kunnen verschillen met de daadwerkelijke opbrengst van een perceel.

Meer weten?

Voor meer informatie over deze kaart:

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.