In het kort

Waterzuivering vindt plaats via veel verschillende (chemische, fysische, biologische) processen. Het is niet mogelijk om dit in een indicator te vatten. Daarom wordt in deze kaart een aspect van zuivering uitgelicht, filtratie door Quaggamosselen. Deze mosselen hebben de laatste vijf jaar grote effecten op waterkwaliteit, inclusief het voorkomen van blauwalgenbloei.

Over de kaart

Op deze kaart is weergegeven tot welke mate de waterkolom wordt gefilterd door mosselen. Bij hoge filtering is er sprake van substantiƫle invloed op waterkwaliteit en doorzicht. Deze kaart is samengesteld uit de werkelijke meetlocaties met behulp van kriging.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Deltares. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.