In het kort

In deze dataset vindt u de Nederlandse Wetlandgebieden. Wetlandgebieden, of wel Wetlands, zijn de natte natuurgebieden in Nederland. In Nederland zijn in totaal 44 Wetlands die in totaal ruim 1.000.000 hectare beslaan. Wetlands worden beschermd door het internationale Ramsar-verdrag. In Nederland zijn alle Wetlands (op één na) tevens een Natura 2000-gebied.

Het Wetland verdrag is in 1971 te Ramsar (Iran) ondertekend. Het Ramsar Verdrag is één van de oudste Internationale Verdragen over natuur. Het Verdrag heeft tot doel Wetlands en de daarbij behorende plant- en diersoorten te beschermen.

In Nederland vallen de wetlandgebieden onder het Natuurnetwerk Nederland (ook wel Ecologische Hoofdstructuur (EHS)). Dit is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden.

Over de kaart

Deze kaart bevat de begrenzing van de wetlandgebieden, de naam van het gebied, het gebiedsnummer, de internationale code en het gebiedsbesluit inclusief datum van het besluit.

U kunt deze informatie vinden door op ‘Informatie op locatie’ te klikken in het menu rechtsboven in de kaartviewer. Selecteer vervolgens het gebied op de kaart waarover u meer informatie wilt vinden.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie bij het thema Natuurgebieden op Atlas Leefomgeving.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Ministerie van Economische Zaken. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.