De Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) is tot stand gekomen in samenwerking met de kennisinstituten Deltares, Alterra, het LEI, BIJ12 en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

ANK is nog volop in ontwikkeling. Zo zijn kaarten nog niet altijd landsdekkend en vaak nog globaal. De komende jaren wordt het verder aangevuld en technisch ontwikkeld. In 2020 zal ANK gereed zijn.

Opmerkingen of tips om ANK te verbeteren horen wij graag. Neem dan contact met ons op.

Redactie
Het RIVM verzorgt de eindredactie van de Atlas Natuurlijk Kapitaal. U kunt documenten zoals persberichten en nieuwsbrieven aan de redactie e-mailen via contact.

Gebruikersonderzoek
De Atlas Natuurlijk Kapitaal wordt regelmatig getest op gebruiksvriendelijkheid. De aanbevelingen uit het onderzoek worden meegenomen in de volgende versies van ANK. Zo werken we aan een optimaal gebruiksvriendelijke site.

Functioneel Ontwerp
RIVM, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Stroomt

Beheer
Functioneel beheer: RIVM
Hosting, technisch beheer en realisatie: Geodan