Hoe kunt u deze site gebruiken?

De Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) geeft u informatie over het natuurlijk kapitaal in Nederland. U kunt de site op verschillende manieren gebruiken.

Onder Natuurlijk Kapitaal vindt u meer informatie over de verschillende vormen van Natuurlijk Kapitaal, zoals de productie van voedsel, waterberging, bestuiving en duurzame energiebronnen.

Als u op de bolletjes klikt, krijgt u een beschrijving van deze dienst van het natuurlijk kapitaal en kunt u doorklikken naar de verschillende geografische kaarten die daarbij horen.

Onder Praktijkvoorbeelden vindt u verschillende manieren waarop u de natuurlijk omgeving beter kunt benutten. We maken daarbij onderscheid in verschillende thema's, zoals planvorming, waterbeheer en natuurbeheer. Per thema wordt voor verschillende onderwerpen beschreven hoe wij onze natuurlijke omgeving beter zouden kunnen benutten. Daarbij kunt u direct doorklikken naar de geografische kaarten die voor u van belang zijn.

Onder kaarten kunt u direct zien welke informatie allemaal in ANK beschikbaar is.

Nieuws geeft u een overzicht van alle nieuwsberichten vanuit ANK.

Ten slotte, hopen wij dat u ons wilt helpen om ANK aan te vullen en uit te breiden met nieuwe kaarten en voorbeelden hoe wij onze natuurlijke omgeving beter en duurzamer kunnen gebruiken. Op de pagina Doe mee kunt u zien hoe u uw ideeën naar ons kunt sturen en wat wij er dan mee doen.