De Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) geeft informatie over de aard en samenstelling van het natuurlijk kapitaal in Nederland. De informatie is beschikbaar gesteld door kennisinstituten zoals Deltares, Alterra, het LEI, BIJ12 en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Vragen, opmerkingen en/of suggesties over deze website zijn van harte welkom. U kunt ons mailen of het contactformulier gebruiken.

Answer this question to verify that you are not a spam robot.
Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het reageren op uw bericht. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Informatie hierover vindt u in onze privacy-verklaring.