Heeft u vragen over de Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK), dan vindt u hier enkele antwoorden.

Staat uw vraag er niet bij? Stel direct uw vraag via het vragenformulier hiernaast.

Wat is de Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK)?

Wat is de Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK)?

ANK is het platform voor informatie over ons natuurlijk kapitaal. ANK brengt in beeld welke diensten het natuurlijk kapitaal kan leveren. U treft op ANK kaarten en informatie over het natuurlijk kapitaal in Nederland en over de wijze waarop het natuurlijk kapitaal beter en duurzamer benut kan worden. Het doel van de atlas is dat we duurzaam gebruik maken van de waarden die onze omgeving ons biedt. De Atlas levert informatie voor:

 • bedrijven en overheden om hun impact op het natuurlijk kapitaal (in Nederland) inzichtelijk te maken en om deze gegevens in hun besluitvorming mee te wegen;
 • bedrijven om hun negatieve impact op de ecosystemen terug te dringen, om hun positieve impact te vergroten, en om de diensten die het natuurlijk kapitaal kan leveren (beter) te benutten;
 • maatschappelijke organisaties om gericht actie kunnen ondernemen en om belanghebbenden te kunnen identificeren;
 • lokale overheden om betere (onderbouwing van) besluitvorming en vergunningverlening te kunnen realiseren;
 • de rijksoverheid om te rapporteren over de staat van het natuurlijk kapitaal en, in samenhang daarmee, over het bereiken van de internationale biodiversiteitsdoelstellingen.
Wat is natuurlijk kapitaal?

Wat is natuurlijk kapitaal?

Natuurlijk kapitaal is de voorraad natuurlijke grondstoffen en hulpbronnen, zoals de bodem, lucht, water, mineralen en planten. Het levert grondstoffen die we voor de productie van goederen en diensten kunnen gebruiken. Denk hierbij aan de boterham en het glas water dat we elke dag gebruiken. Natuurlijk kapitaal zorgt voor plaagbestrijding, waterberging, bestuiving van planten en opslag van CO2 in bomen en planten. Het levert water en een beschermende ozonlaag. Natuurlijk kapitaal is de drager van de kwaliteit van ons leven, ons welzijn. Onze welvaart is er voor een groot deel van afhankelijk. Om beter met het natuurlijk kapitaal om te gaan, is informatie erover van cruciaal belang.

Hoe gebruik ik de atlas?

Hoe gebruik ik de atlas?

Hoe u gebruik kunt maken van ANK kunt u lezen op de site ‘Hoe deze site te gebruiken'.

Kan ik kaarten bewerken?

Kan ik kaarten bewerken?

Ja, via de gereedschapsknop 

symbool gereedschap

kunt u kaarten bewerken, door bijvoorbeeld afstanden te meten of door punten en lijnen in te tekenen.

Ik zie op ANK een kaart van een verouderde situatie. Hoe kan dat?

Ik zie op ANK een kaart van een verouderde situatie. Hoe kan dat?

De topografische kaart die als referentie zichtbaar is, is afkomstig van het Kadaster. Deze kaart (evenals de luchtfoto's) wordt jaarlijks geactualiseerd. Het kan dus voorkomen dat ANK een wat verouderde kaart laat zien.

Hoe actueel is ANK?

Hoe actueel is ANK?

De Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) blijft tot en met 2020 in ontwikkeling. Dagelijks wordt gewerkt aan de actualisatie van kaarten en er komen dus steeds nieuwe kaarten bij. ANK is afhankelijk van medewerking van derden voor het aanleveren van de kaarten en informatie (zogenaamde bronhouders), daardoor kan de volledigheid en actualiteit per gebied verschillend zijn. Op het tabblad ‘Over de kaart' ziet u uit welk jaar de gegevens komen.

Waar kan ik terecht met inhoudelijke vragen over de kaart of informatie?

Inhoudelijke vragen over een kaart kunt u stellen via het contactformulier of rechtstreeks aan de bronhouder. De contactgegevens van de bronhouder vindt u bij de toelichting van de kaart. De toelichting is te openen van de knop

bijsluiter symbool

. Bij het tabblad ‘Over de kaart' vindt u de contactgegevens.

Ik heb een kaart van een ecosysteemdienst. Hoe kan ik die toevoegen?

Ik heb een kaart van een ecosysteemdienst. Hoe kan ik die toevoegen?

De Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) is nog steeds in ontwikkeling. Als u aanvullingen of opmerkingen heeft, kunt u deze doorgeven via het contactformulier en door u aan te melden op de pagina ‘Doe mee'.

Wie leveren de kaarten?

Wie leveren de kaarten?

De kaarten worden geleverd door de bronhouders. Dit kunnen verschillende partijen zijn. Aan de huidige versie van de Atlas Natuurlijk Kapitaal hebben de instituten Deltares, Alterra, het LEI, BIJ12 en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) bijgedragen.

Aanvullend worden ook kaarten getoond uit het Nationaal Georegister (NGR). Het NGR is de centrale voorziening voor het beschrijven en ontsluiten van geo-informatie van Nederland.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van kaarten in de praktijk?

Wat zijn de voordelen van het gebruik van kaarten in de praktijk?

 • Kaarten geven ruimtelijk inzicht bij maatschappelijke opgaven;
 • Kaarten zijn een goed communicatiemiddel om het belang van ecosysteemdiensten te laten zien;
 • Combinaties van kaarten tonen mogelijkheden tot versterking van ecosysteemdiensten of juist tegengestelde effecten;
 • Combinaties van kaarten kunnen ondersteuning bieden bij het afwegen van maatregelen.
Wat kan ik met de kaarten van ANK doen?

Wat kan ik met de kaarten van ANK doen?

De kaarten in ANK geven informatie over de aard en samenstelling van het natuurlijk kapitaal in Nederland. Via de kaartenbibliotheek onder in uw scherm kunt u de kaarten selecteren en vervolgens tonen. De kaarten zijn geordend via de ecosysteemdiensten.

U kunt maximaal acht kaarten selecteren uit één of meerdere ecosysteemdiensten.

Met behulp van de locatiekiezer  

locatiekiezer symbool

kunt u een locatie selecteren. De kaart zoomt vervolgens automatisch in op de gekozen locatie.

Met behulp van de informatieknop

Informatieknop symbool

 kunt u informatie op een specifieke locatie over de geopende kaarten opvragen.

Aanvullende informatie over de kaart is op te vragen via de knop

bijsluiter symbool
Is er ook aanvullende informatie over de kaart beschikbaar?

Is er ook aanvullende informatie over de kaart beschikbaar?

Via de knop

bijsluiter symbool

kunt u van elke kaart een toelichting opvragen. Deze verschijnt in een apart venster. In het tabblad ‘in het kort' staat een korte toelichting over de kaart. In het tabblad ‘over de kaart' vindt u aanvullende informatie over de kaart, zoals de bronhouder, de contactgegevens en hoe de kaart kunt downloaden.

Kan ik kaarten delen of downloaden?

Kan ik kaarten delen of downloaden?

Ja, via de gereedschapsknop  

symbool gereedschap

kunt u het (huidige) kaartbeeld delen met uw eigen website of via e-mail versturen. Via de knop maakt u een permanente link (url) van het kaartbeeld op uw scherm.

U kunt de kaarten ook downloaden via de toelichting bij de kaart. U opent de toelichting via de knop

bijsluiter symbool

Op het tabblad ‘over de kaart' vindt u link naar de kaart in het Nationaal Georegister (NGR). In het NGR kunt u de kaart als dataset downloaden in een voor u gewenst formaat via de optie

download data symbool
Kan ik kaarten vergelijken?

Kan ik kaarten vergelijken?

U kunt kaarten op twee manieren vergelijken. U kunt de kaarten over elkaar heen leggen door in de kaartenbibliotheek meerdere kaarten tegelijk te selecteren.

ANK biedt u ook de mogelijkheid om de kaarten naast elkaar tonen in twee vensters. U kunt op deze manier maximaal vier kaarten naast elkaar tonen. U kunt deze mogelijkheid aanzetten via de knop

kaarten vergelijken symbool
Van welk jaar zijn de referentiekaarten?

Van welk jaar zijn de referentiekaarten?

De topografische kaart die als referentie zichtbaar is, is afkomstig van het Kadaster. Deze kaart wordt jaarlijks geactualiseerd.

Luchtfoto: situatie 2012
Wegenkaart: situatie 2013
Kleur:  situatie 2013
Zwart/wit: situatie 2013

Wat kan ik met een account op de Atlas Natuurlijk Kapitaal?

Wat kan ik met een account op de Atlas Natuurlijk Kapitaal?

U kunt op de Atlas Natuurlijk Kapitaal een persoonlijk account aanmaken. Dit kan via de aanmeldknop rechtsboven in de website. Het invoeren van een gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres zijn voldoende om een account aan te maken.
U heeft met een Atlas Natuurlijk Kapitaal account toegang tot de zogenaamde 'Mijn Atlas' omgeving. Op 'Mijn Atlas' kunt lezen wat er zoal speelt binnen het Atlas project en kunt u alle samenwerkingsruimtes vinden en u hiervoor aanmelden.

Wat is een samenwerkingsruimte?

Wat is een samenwerkingsruimte?

Binnen de Atlas Natuurlijk Kapitaal is het mogelijk gebruik te maken van een samenwerkingsruimte, ook wel 'Social Office' of 'Community of Practice' genoemd. In die ruimte kan worden samengewerkt met een groep mensen rond een bepaald thema of gebied. Een samenwerkingsruimte kan voor iedereen toegankelijk of besloten zijn en biedt mogelijkheden om documenten uit te wisselen, kaarten te bekijken en te combineren. Het is een plaats om informatie te vinden, te delen, vast te leggen en te verzamelen.

Een samenwerkingsruimte faciliteert groepen om samen te werken en op een eenvoudige en transparante wijze informatie te delen in een (besloten) omgeving. Binnen de Atlas Natuurlijk Kapitaal bestaan al diverse samenwerkingsruimtes. Door in te loggen op de Atlas komt u in de Mijn Atlas omgeving waar u kunt deelnemen aan de samenwerkingsruimtes.

Kan ik de kaarten in mijn eigen GIS omgeving gebruiken?

Kan ik de kaarten in mijn eigen GIS omgeving gebruiken?

Alle kaarten worden via een zogenaamd wms bestand op het Nationaal Georegister aangeboden. In de toelichting bij een kaart, onder de tab ‘Over de kaart' vindt u onder het kopje 'Distributie' de virtuele locatie van de dataset. Dit is een url van de wms die u eenvoudig kunt toevoegen in GIS software. Hoe? Lees het stappenplan. Bij dit stappenplan maken we gebruik van ArcGIS 10.1:

 1. Vind de url van de wms (onder: ‘locatie dataset') in de toelichting bij de kaart.
 2. Open ArcGIS en druk op de ‘Add data' knop.
 3. Kies in het mapje GIS Servers voor ‘Add WMS Server'.
 4. Kopieer de url van de wms in de ‘URL' regel en klik op de knop ‘Get Layers'. Druk op OK om de lagen toe te voegen aan uw ‘Add data' map.
 5. Selecteer de toegevoegde data en klik op OK.
 6. Vink vervolgens de laag aan die u wilt zien.
   

U kunt dit doen met alle kaarten in de atlas en zo eenvoudig kaarten uit de atlas combineren met uw eigen data. Bekijk het stappenplan aan de hand van afbeeldingen. Druk op de afbeeldingen om deze te vergroten.

Stappenplan ARCGIS 10.1

stap 2
stap 3
stap 4
stap 5
stap 6