Proclaimer

De Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) geeft informatie over de aard en samenstelling van het natuurlijk kapitaal in Nederland. De Atlas Natuurlijk Kapitaal is tot stand gekomen in samenwerking met de kennisinstituten Deltares, Alterra, het LEI, BIJ12 en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

In verschillende onderdelen van ANK wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere organisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens. Onder de kop ‘Over de kaart' vindt u informatie over onder andere de instantie die verantwoordelijk is voor de gegevens en voor de actualiteit en volledigheid ervan.

Er is veel zorg en aandacht besteed aan de kwaliteit van de informatie. We kunnen echter niet garanderen dat deze altijd geheel vrij is van gebreken. Als de informatie essentieel voor u is, adviseren we u de informatie bij de verantwoordelijke instantie te controleren.

Komt u op deze site onjuiste informatie tegen, neem dan contact met ons op.

Het RIVM verzorgt de eindredactie van atlasnatuurlijkkapitaal.nl. U kunt de redactie documenten zoals persberichten en nieuwsbrieven mailen via contact.

Privacy

Bij de Atlas Natuurlijk Kapitaal wordt de privacy van alle bezoekers die van onze diensten gebruikmaken, zo goed mogelijk gewaarborgd. Informatie over bezoeken aan de Atlas worden via het programma Google Analytics vastgelegd, en meer in detail:

  • Hierbij worden Google Analytics-cookies gebruikt;
  • De Atlas Leefomgeving heeft hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google Analytics gesloten;
  • Er worden geen gegevens gedeeld met anderen en 'gegevens delen' binnen Google Analytics is uitgezet;
  • Er wordt geen gebruikgemaakt van andere Google-diensten (zoals Google AdWords of Google Maps) in combinatie met de Google Analytics-cookies.

De informatie verkregen uit deze analyses wordt gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik van de Atlas Natuurlijk Kapitaal en de interne bedrijfsvoering hierop in te richten.