In het kort

Overzicht van de bestuurlijke indeling van Nederland in gemeenten en provincies. Gegevens zijn gebaseerd op de dataset Bestuurlijke Grenzen, welke afgeleid is uit de Basisregistratie Kadaster (BRK). Jaarlijks wordt de dataset geactualiseerd.

Over de kaart

De grenzen van rijk, provincies en gemeenten worden formeel vastgesteld per Ministerieel Besluit en vastgelegd in de kadastrale kaart van de BRK.

Naast de bestuurlijke grenzen uit de BRK ontsluiten de waterschappen de Waterschapsgrenzen en Dienst der Hydrografie de maritieme grenzen. Voor meer informatie over de BRK en het Kadaster, raadpleeg de website.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Kadaster. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.