Hartelijk welkom op de website van de Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK), hét platform voor kennis en discussie over natuurlijk kapitaal!

U komt natuurlijk kapitaal dagelijks tegen: kraanwater voor uw koffie of thee, graan voor uw boterham, een stukje land voor uw moestuin, zonne-energie voor elektriciteit, veiligheid tegen overstromingen. Het zijn diensten die de natuur ons allen levert. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Momenteel gaat de waarde van ons natuurlijk kapitaal achteruit. We over-exploiteren het. ANK wil een bijdrage leveren om duurzaam met ons natuurlijk kapitaal om te gaan.

Duurzaam omgaan met natuurlijk kapitaal

U vindt daartoe in ANK informatie over natuurlijk kapitaal en ecosysteemdiensten, begrippen die hiermee samenhangen en voorbeelden die u kunnen inspireren. U vindt ook informatie over de manieren waarop u duurzaam gebruik kunt maken van ons natuurlijk kapitaal. In kaarten zijn gegevens opgenomen die u kunt gebruiken wanneer u besluiten neemt die betrekking hebben op de leefomgeving. Bedrijven kunnen de gegevens gebruiken om hun bedrijfsvoering duurzamer te maken en voor hun rapportage in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Lees hoe u deze site kunt gebruiken.

Bijdragen aan ANK

ANK is er voor u. Dat betekent onder andere dat we graag van u horen wat we beter kunnen doen. Maar ook dat u direct bij kunt dragen aan de ANK. De huidige versie is een eerste begin en heeft nog de nodige beperkingen. U kunt ons helpen door bijvoorbeeld uw kennis, kaarten en goede voorbeelden met ons te delen. Door ons tekstvoorstellen, links naar andere websites en rapporten te sturen. Of door op het forum deel te nemen aan discussies over informatie en handelingsperspectieven voor duurzaam omgaan met ons natuurlijk kapitaal. Zo is ANK een platform voor en door u!

Internationaal

ANK staat niet op zich. In heel Europa wordt gewerkt aan het in beeld brengen van (de waarde van) het natuurlijk kapitaal. Uw inbreng en participatie kan dus zowel in Nederland als in heel Europa van belang zijn.