Heeft u vragen over de Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK), dan vindt u hier enkele antwoorden.

Staat uw vraag er niet bij? Stel direct uw vraag via het vragenformulier hiernaast.

Wat is de Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK)?

Wat is de Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK)?

ANK is het platform voor informatie over ons natuurlijk kapitaal. ANK brengt in beeld welke diensten het natuurlijk kapitaal kan leveren. U treft op ANK kaarten en informatie over het natuurlijk kapitaal in Nederland en over de wijze waarop het natuurlijk kapitaal beter en duurzamer benut kan worden. Het doel van de atlas is dat we duurzaam gebruik maken van de waarden die onze omgeving ons biedt. De Atlas levert informatie voor:

 • bedrijven en overheden om hun impact op het natuurlijk kapitaal (in Nederland) inzichtelijk te maken en om deze gegevens in hun besluitvorming mee te wegen;
 • bedrijven om hun negatieve impact op de ecosystemen terug te dringen, om hun positieve impact te vergroten, en om de diensten die het natuurlijk kapitaal kan leveren (beter) te benutten;
 • maatschappelijke organisaties om gericht actie kunnen ondernemen en om belanghebbenden te kunnen identificeren;
 • lokale overheden om betere (onderbouwing van) besluitvorming en vergunningverlening te kunnen realiseren;
 • de rijksoverheid om te rapporteren over de staat van het natuurlijk kapitaal en, in samenhang daarmee, over het bereiken van de internationale biodiversiteitsdoelstellingen.
Wat is natuurlijk kapitaal?

Wat is natuurlijk kapitaal?

Natuurlijk kapitaal is de voorraad natuurlijke grondstoffen en hulpbronnen, zoals de bodem, lucht, water, mineralen en planten. Het levert grondstoffen die we voor de productie van goederen en diensten kunnen gebruiken. Denk hierbij aan de boterham en het glas water dat we elke dag gebruiken. Natuurlijk kapitaal zorgt voor plaagbestrijding, waterberging, bestuiving van planten en opslag van CO2 in bomen en planten. Het levert water en een beschermende ozonlaag. Natuurlijk kapitaal is de drager van de kwaliteit van ons leven, ons welzijn. Onze welvaart is er voor een groot deel van afhankelijk. Om beter met het natuurlijk kapitaal om te gaan, is informatie erover van cruciaal belang.

Hoe gebruik ik de atlas?

Hoe gebruik ik de atlas?

De kaarten in ANK geven informatie over de aard en samenstelling van het natuurlijk kapitaal in Nederland.

Op de pagina Kaarten ziet u onze kaartviewer. Kies een locatie door op de zoekknop (het vergrootglas) in het tekstveld linksboven in de kaartviewer een straat-, plaatsnaam of een postcode in te vullen. Inzoomen op een locatie op de kaart door met de muis te scrollen is ook mogelijk. Open linksboven bij het icoontje van een stapel kaarten de kaartenlagen (kaartbibliotheek). In de kaartlagen kunt u zoeken op een kaart, een keuze maken in een achtergrondkaart en de thematische kaartlagen bekijken. In het mapje thematische lagen kunt u op onderwerp zien welke kaartlagen beschikbaar zijn. Door het hokje aan te vinken voor de titel van de kaartlaag opent de kaart in de kaartviewer. Zo kunt u meerdere kaarten selecteren uit meerdere onderwerpen.

Aan de rechterkant van de viewer ziet u een overzicht van de kaarten die u geselecteerd heeft. Door op de titel van de kaart te klikken opent u de legenda van de kaart. U kunt hier ook de transparantie van de kaartlaag aanpassen en ‘Meer informatie’ over de kaart lezen (de zogenaamde bijsluiter van de kaartlaag). De kaartlaag kunt u aan en uit zetten door het vinkje in het hokje naast de kaarttitel aan en uit te zetten. U kunt de kaartlaag ook helemaal uit uw geselecteerde kaartenlijst halen door op ‘Laag verwijderen’ te drukken. Vervolgens kunt u de kaart in de kaartenbibliotheek aan de linkerkant van de viewer weer aanzetten mocht u dat willen.

Meer weten? Kijk op ‘Hoe deze site te gebruiken'.

Ik zie op ANK een kaart van een verouderde situatie. Hoe kan dat?

Ik zie op ANK een kaart van een verouderde situatie. Hoe kan dat?

De topografische kaart die als referentie zichtbaar is, is afkomstig van het Kadaster. Deze kaart (evenals de luchtfoto's) wordt jaarlijks geactualiseerd. Het kan dus voorkomen dat ANK een wat verouderde kaart laat zien.

Hoe actueel is ANK?

Hoe actueel is ANK?

De Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) blijft tot en met 2020 in ontwikkeling. Dagelijks wordt gewerkt aan de actualisatie van kaarten en er komen dus steeds nieuwe kaarten bij. ANK is afhankelijk van medewerking van derden voor het aanleveren van de kaarten en informatie (zogenaamde bronhouders), daardoor kan de volledigheid en actualiteit per gebied verschillend zijn. In de bijsluiters van de kaarten ziet u uit welk jaar de gegevens komen.

Waar kan ik terecht met inhoudelijke vragen over de kaart of informatie?

Waar kan ik terecht met inhoudelijke vragen over de kaart of informatie?

Inhoudelijke vragen over een kaart kunt u stellen via het contactformulier of rechtstreeks aan de bronhouder. De contactgegevens van de bronhouder vindt u onderaan de bijsluiter van de kaart bij de link naar de technische informatie van de kaart.

Ik heb een kaart van een ecosysteemdienst. Hoe kan ik die toevoegen?

Ik heb een kaart van een ecosysteemdienst. Hoe kan ik die toevoegen?

De Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) is nog steeds in ontwikkeling. Als u kaartmateriaal heeft of aanvullingen of opmerkingen, kunt u deze doorgeven via het contactformulier en door u aan te melden op de pagina ‘Doe mee'.

Wie leveren de kaarten?

Wie leveren de kaarten?

De kaarten worden geleverd door de bronhouders. Dit kunnen verschillende partijen zijn. Aan de huidige versie van de Atlas Natuurlijk Kapitaal hebben onder andere de instituten Deltares, Alterra, het LEI, BIJ12 en het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bijgedragen.

Aanvullend worden ook kaarten getoond uit het Nationaal Georegister (NGR). Het NGR is de centrale voorziening voor het beschrijven en ontsluiten van geo-informatie van Nederland.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van kaarten in de praktijk?

Wat zijn de voordelen van het gebruik van kaarten in de praktijk?

 • Kaarten geven ruimtelijk inzicht bij maatschappelijke opgaven;
 • Kaarten zijn een goed communicatiemiddel om het belang van ecosysteemdiensten te laten zien;
 • Combinaties van kaarten tonen mogelijkheden tot versterking van ecosysteemdiensten of juist tegengestelde effecten;
 • Combinaties van kaarten kunnen ondersteuning bieden bij het afwegen van maatregelen.
Is er ook aanvullende informatie over de kaart beschikbaar?

Is er ook aanvullende informatie over de kaart beschikbaar?

Aan de rechterkant van de viewer ziet u een overzicht van de kaarten die u geselecteerd heeft. Door op de titel van de kaart te klikken opent u de legenda van de kaart. U kunt hier ook de transparantie van de kaartlaag aanpassen en ‘Meer informatie’ over de kaart lezen (de zogenaamde bijsluiter van de kaartlaag).

Kan ik kaarten downloaden?

Kan ik kaarten downloaden?

In het Nationaal Georegister (www.nationaalgeoregister.nl), of bij het dataportaal van de overheid (www.data.overheid.nl) staan de meeste kaarten beschreven die in deze atlas zijn opgenomen. Hier kan in veel gevallen de kaart worden gedownload. Ook staan hier de contactgegevens van de aanbieder van de kaart. Door een mail te sturen kan een verzoek worden gedaan om het GIS bestand op te sturen.

Daarnaast zijn een aantal kaarten rechtstreeks te downloaden vanuit de kaartviewer. De link naar de zip-file om de kaarten als GIS bestand te downloaden is te vinden in de bijsluiter van de kaart.

Kan ik kaarten delen?

Kan ik kaarten delen?

Ja, in het menu linksboven kunt u het kaartbeeld wat u heeft gemaakt delen door op het derde knopje van boven te drukken (kaart met deel logo). Hiermee maakt u een permanente link. Deze link kunt u delen via social media of email.

Kan ik de kaarten in mijn eigen GIS omgeving gebruiken?

Kan ik de kaarten in mijn eigen GIS omgeving gebruiken?

Alle kaarten worden via een zogenaamd wms bestand op het Nationaal Georegister aangeboden. In de toelichting bij een kaart, onder de tab ‘Over de kaart' vindt u onder het kopje 'Distributie' de virtuele locatie van de dataset. Dit is een url van de wms die u eenvoudig kunt toevoegen in GIS software. Hoe? Lees het stappenplan. Bij dit stappenplan maken we gebruik van ArcGIS 10.1:

 1. Vind de url van de wms (onder: ‘locatie dataset') in de toelichting bij de kaart.
 2. Open ArcGIS en druk op de ‘Add data' knop.
 3. Kies in het mapje GIS Servers voor ‘Add WMS Server'.
 4. Kopieer de url van de wms in de ‘URL' regel en klik op de knop ‘Get Layers'. Druk op OK om de lagen toe te voegen aan uw ‘Add data' map.
 5. Selecteer de toegevoegde data en klik op OK.
 6. Vink vervolgens de laag aan die u wilt zien.
   

U kunt dit doen met alle kaarten in de atlas en zo eenvoudig kaarten uit de atlas combineren met uw eigen data. Bekijk het stappenplan aan de hand van afbeeldingen. Druk op de afbeeldingen om deze te vergroten.

Stappenplan ARCGIS 10.1

stap 1
Snapshot van stap 1
stap 2
stap 3
stap 4
stap 5
stap 6
Ik zie op mijn Apple device geen schuifbalken bij de viewer, hoe komt dat?

Ik zie op mijn Apple device geen schuifbalken bij de viewer, hoe komt dat?

Apple overrulled in OS X Lion de scrollbalken, daardoor zijn ze niet of lastig zichtbaar. Door een instelling aan te passen, is het wel mogelijk om de scrollbalken altijd zichtbaar te krijgen.  De website Appletips geeft een uitleg over de aanpassing.