Nieuwsbrief

Utrecht binnenstad werfkelders langs gracht

De Atlas Natuurlijk Kapitaal is dé nationale verzamelplaats van digitale kaarten over de natuurlijke rijkdommen van Nederland. U vindt er ook informatie en inspirerende ideeën over hoe u het natuurlijk kapitaal duurzaam kunt gebruiken. De natuur is bovendien een bron van inspiratie en kennis om de majeure uitdagingen van dit moment als verstedelijking en klimaatverandering duurzaam op te lossen. De Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK Atlas Natuurlijk kapitaal ) helpt daarbij.