Partners

De Atlas Natuurlijk Kapitaal is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), en is samen met de kennisinstituten Deltares, Alterra, het Lei en het RIVM opgezet.

BIJ12 ondersteunt de ontwikkeling van de Ank met kennis en informatie.