De Atlas Natuurlijk Kapitaal is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), en is samen met de kennisinstituten Deltares, Alterra, het Lei en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) opgezet.

BIJ12 ondersteunt de ontwikkeling van de Ank met kennis en informatie.

logo IenW

 

logo Deltares

 

logo wageningen university and research

 

logo RIVM

 

Logo Klimaateffectatlas

 

logo VITO

 

logo CBS