De Atlas Natuurlijk Kapitaal is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), en is samen met de kennisinstituten Deltares, Alterra, het Lei en het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu opgezet.

BIJ12 ondersteunt de ontwikkeling van de ANK met kennis en informatie.

logo IenW
logo Deltares
logo wageningen university and research
logo RIVM
Logo Klimaateffectatlas
logo VITO