Partners

De Atlas Natuurlijk Kapitaal is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), en is samen met de kennisinstituten Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Economic Research en het RIVM opgezet.

BIJ12 ondersteunt de ontwikkeling van de Atlas Natuurlijk Kapitaal met kennis en informatie.