De Atlas Natuurlijk Kapitaal is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) , en wordt samen met de kennisinstituten Deltares, Wageningen University & Research, het CBSCentraal Bureau voor de Statistiek, het PBLPlanbureau voor de Leefomgeving en het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ontwikkeld.

BIJ12 ondersteunt de ontwikkeling van de ANK met kennis en informatie.

Algemene logo Rijksoverheid
logo wageningen university and research
logo Deltares
   
   
Logo Klimaateffectatlas
logo VITO