TEEB Stad tool

TEEB Stadtool

Met de TEEB Stadtool krijg je een beter inzicht in de waarde van groen en blauw. Niet alleen in de economische waarde, maar ook in maatschappelijke waarden zoals gezondheid. De tool berekent de verschillende positieve effecten van groene en blauwe maatregelen van een project. Verken de waarde van groen en water door zelf een project te starten. Zie het effect én de waarde en vergelijk verschillende scenario’s in de tool hieronder.

U gebruikt de TEEB Stadtool? Dan gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de TEEB Stadtool en zijn van toepassing op de overeenkomst tussen RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de gebruiker van de website: 

  • Het RIVM zorgt voor de beschikbaarheid en het correct functioneren van de TEEB Stadtool. Het RIVM behoudt ten allen tijde het recht om de rekenregels en de website aan te passen om nieuwe inzichten in het functioneren van de tool te verwerken. 
  • De TEEB Stadtool biedt geen versiebeheer van de berekeningen. De gebruiker moet de rekenresultaten zelf opslaan en archiveren.
  • Het RIVM is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies door het gebruik van de TEEB Stadtool, mogelijke fouten in de tool of website of wijzigingen aan de website of tool, of voor hoe de resultaten van de tool toegepast worden.

Wat kunt u met de TEEB Stadtool?

Geschikt voor eerste opzet project

Met de TEEB Stadtool kunnen gebruikers een eerste opzet van een project maken en kan een batenanalyse worden uitgevoerd. Hiermee kunnen verschillende baten op basis van generieke kengetallen voor een project worden berekend. 

De TEEB Stadtool faciliteert een proces voor ruimtelijke ontwikkeling. Daarom beperkt de TEEB Stadtool zich (vooralsnog) tot de vier meest voorkomende (en generiek berekenbare) thema's waar groene en blauwe maatregelen in de stad een effect op hebben. In de tool wordt gebruik gemaakt van generieke kengetallen. Zie Bronvermelding kengetallen TEEB Stadtool. De projectspecifieke situatie bepaalt in welke mate deze kengetallen aansluiten bij de praktijk. 

De tool kan gebruikt worden als eerste stap om na te gaan of en welke baten er optreden binnen een project. Dit biedt houvast om het gesprek aan te gaan met de verschillende baathouders en belanghebbenden.
 

Kennis toegankelijk voor breed publiek

De TEEB Stadtool maakt kennis over het berekenen van de waarde van groen en water toegankelijk voor een groot publiek. Het zet mensen aan tot denken over de waarde van natuur. Dit inzicht dient als basis voor het gesprek met de verschillende baathouders en belanghebbenden. Hiermee sluit de tool aan bij de internationale uitgangspunten van TEEB: draw attention, demonstrate value en help decision making.

Geen maatschappelijke kostenbatenanalyse

De TEEB Stadtool is geen maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA). Een complete MKBA is veel breder en gaat in op verschillende projectspecifieke afwegingen. Denk aan probleemanalyse, alternatieven, investeringskosten, onderhoud en beheer, etc. In een volgende stap naar de realisatie van een project moeten gebruikers deze aspecten wel meenemen. Afhankelijk van de schaalgrootte en belangen van een project kunnen gebruikers dit binnen de eigen organisatie oppakken. Of zij kunnen een MKBA-expert vragen om dit uit te voeren.

Contact

Hebt u vragen? Stuur een e-mail  naar info-teebstad@rivm.nl