De Atlas Natuurlijk Kapitaal besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken.

Om dit mogelijk te maken, past het de Atlas Natuurlijk Kapitaal  onder meer de zogeheten Webrichtlijnen toe. De Webrichtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende richtlijnen van het World Wide Web Consortium (W3C) over toegankelijkheid, bouwkwaliteit en duurzaamheid van websites. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) laat zich sinds 2011 jaarlijks toetsen door de Stichting Accessibility en mag het keurmerk van de Stichting waarmerk drempelvrij.nl voeren op rivm Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu .nl.

Kunt u de inhoud van een document niet lezen, neem dan contact op!

Het kan voorkomen dat een PDF Portable Document Format  niet volledig aan de webrichtlijnen voldoet. Mocht u problemen hebben met het raadplegen van een niet-toegankelijk document op onze website? Neemt u dan contact met ons op via atlasnatuurlijkkapitaal@rivm.nl, vermeld in dit bericht welk document u niet (voldoende) kunt raadplegen en vermeld uw contactgegevens. Eén van onze redacteuren neemt binnen twee werkdagen contact met u op om samen te kijken hoe we (delen van) het document toegankelijk voor u kunnen maken.