Groene Baten Planner

Iedereen die werkt aan stedelijke ruimtelijke ontwikkeling kan gebruikmaken van de Groene Baten Planner (GBP). De GBP-tool is ontwikkeld door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en ondersteunt ruimtelijke planmakers bij het identificeren van de meerwaarde voor het toepassen van groen in de ruimtelijke inrichting van een stedelijke omgeving. Zo maakt de GBP inzichtelijk welke baten het toevoegen van groen in stadsinrichtingsplannen oplevert. Het RIVM stelt de GBP beschikbaar via een API. Hiermee kunnen platvormontwikkelaars de tool binnen hun applicatie gebruiken. Klik op de afbeelding hieronder om naar de Groene Baten Planer-tool te gaan.  

3D cityplanner