Welkom bij de Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK)!

Onze samenleving draait op natuurlijke hulpbronnen. De ondergrond levert drinkwater, wind levert energie, onze bodem produceert voedsel. Er is echter nog een wereld te winnen in de manier waarop we ons natuurlijk kapitaal benutten. Efficiënter, beter afgestemd en slimmer werken heeft grote voordelen voor bedrijven, burgers en overheden, zeker op de lange termijn. De natuur is bovendien een bron van inspiratie en kennis om de majeure uitdagingen van dit moment als verstedelijking en klimaatverandering duurzaam op te lossen. De Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) helpt daarbij.

Nieuws

Kom ook naar de Atlas Werkconferentie 2023!

Sponstuin Urbanisten

Het Atlas-team organiseert op donderdag 14 september de jaarlijks terugkerende Atlas Werkconferentie. Met als thema De Compacte stad – de toekomst van ruimtelijke ordening.

07-09-2023 | 14:37
Meer nieuws